مهاجرت خیاطان به ترکیه

مهاجرت خیاطان به ترکیه

مهم ترین خبری که این روزها در جواحع عمومی شنیده می شود مهاجرت افراد کارآمد و ماهر در رشته های مختلف فنی، هنری، و تحصیلی است. در میان این افراد مهاجر خیاطان به ترکیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این روزها شرایط نامناسب کار در ایران، واردات بی رویه لباس و پوشاک از کشور چین موجب مهاجرت خیاطان به کشورهای همسایه از جمله ترکیه شده است. از آنجایی که کشور ترکیه و طراحان آن کشور به توانمندی های خیاطان ایرانی کاملا مشرفند، سعی در جذب ماهرترین ها در کشورشان دارند و چه بسا طراحان حرفه ای آن کشور را افراد ایرانی تشکیل میدهند. برای کار در کشور ترکیه، دولت شرایط ایده آل و قابل قبولی را به خیاطان پیشنهاد می کند. پایه حقوق یک خیاط در ترکیه از یک میلیون پانصد تا پنج میلیون در ماه گفته شده است. که در کنار آن خوابگاه مناسب برای اقامت و حتی غذا برای خیاطان فراهم شده 

لینک ادامه مطلب

/ 0 نظر / 12 بازدید